Regulamin i polityka prywatności

Zakupu naszych produktów można dokonać wyłącznie drogą internetową poprzez zakładkę "Zamówienia", a płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem lub poprzez operatora płatności "Przelewy24".

e-mail: zamówienia@zdrowazywnosc.info.pl
Konto bankowe: SANTANDER 85 1090 2268 0000 0001 0099 0678

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w systemie, bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że jeśli zamówienie twoje zostanie zrealizowane przed upływem ww. 14 dni, to utracisz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014 r. („Ustawa”), Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy w formie jednoznacznego oświadczenia przesłanego nam e-mailem, pocztą lub osobiście w naszym biurze Catering SAAS Ul.Okulickiego 17,  71-030 Szczecin po uprzednim zarezerwowaniu sobie terminu spotkania. Powyższe stanowi pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w Ustawie.

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Catering Saas Anna Smolińska 71-030 Szczecin Ul. Okulickiego 17, które to dane będą wykorzystywane do:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca)
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Terminy realizacji zamówienia ustalamy mailowo, wysyłki poza Szczecin (i okolice) są realizowane realizowane są przez kurierów. 
  Akceptuję fakt, że przesyłki realizowane są zgodnie z regulaminem InPost i reklamacje związane z dostawą należy składać w właściwej firmie kurierskiej. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyn. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości dokonywania odbioru w naszej firmie.
 9. Zaznaczamy, że nasza dieta oraz produkty mogą być nieodpowiednie dla osób silnie uczulonych na jakiekolwiek produkty spożywcze. 
 10. Zestawy diety pudełkowej dostarczamy codziennie poza niedzielami oraz świętami. Posiłki na nedzielę dowozimy w sobotę.  Odwołanie dostawy możliwe jest na 2 dni robocze przed planowaną dostawą do godz.10.Rejon bezpłatnych dostaw obejmuje Szczecin, Ustowo, Warzymice, Przylep, Ostoję, Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji i wymaga potwierdzenia, jednakże zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 11. Reklamacje dotyczące przesyłek: dostarczone produkty należy sprawdzić po dostarczeniu a uwagi i reklamacje należy zgłaszać e-mailem (biuro@zdrowazywnosc.info.pl) w dniu otrzymania lub najpóżniej w następny dzień do godz.12.00. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym czasie, nie póżniej jednak niż w terminie 14-dniowym.
 12. Reklamacje dotyczące diety pudełkowej: należy zgłaszac najpóźniej do godziny 10:00 mailowo na biuro@zdrowazywnosc.info.pl lub SMSem pod 509580588. 
 13. Dane kontaktowe: Domowa Przetwórnia / Catering SAAS Anna Smolińska Ul. Okulickiego 17, 71-030 Szczecin tel:509580588, e-mail: biuro@zdrowazywnosc.info.pl, NIP:8520004155, Regon: 005460491